8/06/2009

การเรียงประโยคในภาษาจีน2

การเรียงประโยค ภาษาจีน มีทั้งเหมือนกับภาษาไทยทั้งประโยค และส่วนที่ต่างกัน เช่น 你要去哪儿?คุณจะไปไหน จะเห็นได้ว่าในประโยคนี้มีการเรียงรูปประโยคเหมือนกับภาษาไทยเลย

ส่วนประโยคที่ต่างจากภาษาไทยที่ผู้เริ่มเรียน ภาษาจีน มักใช้ผิดคือ ในภาษาจีนนั้นมักจะเรียงเป็น ใคร + ที่ไหน + ทำอะไร ซึ่งต่างกับภาษาไทยที่จะเรียงเป็น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกัน 我在中国学习汉语。ฉันเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน

และอีกอย่างที่ควรจำคือ ในภาษาจีน ส่วนขยายต้องวางอยู่ด้านหน้า เช่น 我的朋友。เพื่อนของฉัน 红色的衣服。เสื้อผ้าสีแดง เวลาใช้ก็อย่าสับสนกันนะค่ะ แล้วจะนำเรื่องการเรียงประโยค ภาษาจีน มาฝากกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ

No comments:

Post a Comment