11/04/2009

ฟังเพลงพินอิน

มาฟังเพลงพินอินน่ารักๆ กันดีกว่า จะได้รู้ว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างๆ ในภาษาจีนต้องออกเสียงอย่างไร
No comments:

Post a Comment