11/20/2009

การอ่าน 得

บางครั้งภาษาจีนก็มีคำมาให้เราคอยปวดหัวอยู่เหมือนกัน เช่น 得 คำๆ เดียว ซึ่งอ่านได้ทั้ง de,dé,děi แล้วเราควรอ่านอย่างไรถึงจะถูกล่ะ จำง่ายๆ คือ

อ่านว่า de เมื่อวางอยู่หลังคำกริยา เช่น 他汉语说得很流利。tā hànyǔ shuō de hěn liúlì. เขาพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว

อ่านว่า dé จะมีความหมายว่าได้รับ เช่น 他得到了奖学金。tā dédào le jiǎngxuéjīn. เขาได้รับทุนการศึกษาแล้ว

อ่านว่า děi เมื่อวางอยู่หลังประธาน ซึ่งจะมีความหมายว่าต้อง เช่น 我得去上课了。 wǒ děi qù shàngkè le. ฉันต้องไปเรียนแล้ว

คงพอจะมีประโยชน์ต่อใครที่กำลังงงอยู่บ้างนะค่ะ คราวหน้าคงอ่านกันได้ถูกนะค่ะ

No comments:

Post a Comment