9/15/2009

การอ่านตัวเลขในภาษาจีน2

จากที่เคยเรียนเรื่องการอ่านตัวเลขในภาษาจีนกันมาบ้างแล้ว วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ การอ่านหมายเลขโทรศัพท์ก็จะอ่านเรียงตามตัวเลขเลยค่ะ แต่จะนิยมอ่านหมายเลยหนึ่งว่า yāo มากกว่า yī เนื่องจากหนึ่งที่ปกติอ่านว่า yī จะมีเสียงใกล้เคียงกับเจ็ดที่อ่านว่า qī

วิธีการอ่านปีในภาษาจีน เช่น ปีนี้ 2009 ก็จะเป็น二零零九年 èrlínglíngjiǔnián ซึ่งวิธีการอ่านปีนั้นก็จะอ่านเรียงกันทีละตัวค่ะ และปีที่มีเลขหนึ่งรวมอยู่ด้วยก็จะอ่านได้แค่ yī ไม่สามารถอ่านออกเสียง yāo ได้ เหมือนกับการอ่านหมายเลขโทรศัพท์

การอ่านเลขทศนิยม จุดในภาษาจีนก็คือ 点 diǎn วิธีการอ่านคือ เลขหน้าจุดทศนิยมก็อ่านตามหลัก(หน่วย,สิบ,ร้อย,พัน,หมื่น) ส่วนเลขหลังจุดทศนิยมจะต้องอ่านเรียงทีละตัว เช่น 3.82 อ่านว่า 三点八二 sāndiǎnbā'èr 506.1654 五百零六点一六五四 wǔbǎilíngliùdiǎnyīliùwǔsì

การอ่านเลขเศษส่วน จะเป็น ...分之... แต่ให้จำไว้ว่าจะสลับกับภาษาไทย ตรงที่ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นส่วน เลขที่อยู่ด้านหลังจะเป็นเศษ เช่น เศษหนึ่งส่วนสอง จะพูดว่า 二分之一 èrfēnzhīyī เศษสามส่วนแปด อ่านว่า 八分之三 bāfēnzhīsān

ส่วนการอ่านเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น 百分之... เช่น 20% อ่านว่า 百分之二十 bǎifēnzhī 'èrshí งงกันหรือป่าวค่ะ ถ้างงก็ต้องฝึกอ่านบ่อยๆ แล้วคอยตรวจคำตอบดูว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหน แล้ววันหลังถ้ามีเรื่องปวดหัวจะเอามาฝากใหม่ค่ะ

No comments:

Post a Comment