9/30/2009

เทศกาลไหว้พระจันทร์

อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์กันแล้ว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 15 เดือน 8 ของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งในภาษาจีนเรียกเทศกาลนี้ว่า 中秋节zhōngqiūjié และขนมที่กินคู่กับเทศกาลนี้ก็คือ 月饼 yuèbǐng หรือขนมไหว้พระจันทร์

No comments:

Post a Comment