10/09/2009

ธนาคาร ในภาษาจีน 银行

เขียนมาก็ตั้งหลายบท แต่ดันลืมเรื่องเงินๆ ทองๆ ไปได้ไง วันนี้เลยจะพามาเปิดบัญชีธนาคารกัน ลืมไปจริงๆ นะเนี่ยลองดูอีกทีไม่มีหัวข้อธนาคารจริงๆ ด้วย

เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารกันดีกว่า

银行 yínháng ธนาคาร
户口 hùkǒu บัญชี
护照 hùzhào หนังสือเดินทาง
换钱 huànqián แลกเงิน
美元 měiyuán ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
人民币rénmínbì สกุลเงินจีน
数 shǔ นับ

บทสนทนาภาษาจีน

wǒ yào kāi gè hùkǒu.
A : 我要开个户口。
ฉันต้องการเปิดบัญชี

qǐng gěi wǒ nín de hùzhào.
B : 请给我您的护照。
ขอหนังสือเดินทางด้วยครับ

gěi nín. wǒ hái yào huànqián, yì bǎi měiyuán néng huàn duōshǎo qián rénmínbì?
A : 给您。我还要换钱,一百美元能换多少钱人民币?
นี่ค่ะ ฉันยังต้องการแลกเงินด้วยค่ะ หนึ่งร้อยดอลล่าร์แลกเงินจีนได้เท่าไหร่ค่ะ

qī bǎi liù shí rénmínbì.
B : 七百六十人民币。
เจ็ดร้อยหกสิบเหรียญครับ

hǎode, nà wǒ yào huàn sān bǎi měiyuán.
A : 好的,那我要换三百美元。
ตกลงค่ะ งั้นฉันแลกสามร้อยดอลล่าร์ค่ะ

gěi nín liǎng qiān èr bǎi bā shí yuán, qǐng shǔ yì shǔ.
B : 给您 两千二百八十元,请您数一数。
นี่ครับ สองพันสองร้อยแปดสิบหยวน กรุณานับหน่อยนะครับ

hǎo le, xièxiè nín!
A : 好了,谢谢您!
ค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

méiguānxi.
B : 没关系。
ไม่เป็นไรครับ

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับธนาคารที่ควรรู้เพิ่มเติม

ATM 卡 ATM kǎ บัตรเอทีเอ็ม
信用卡 xìnyòngkǎ บัตรเครดิต
存钱 cúnqián ฝากเงิน
取钱 qǔqián ถอนเงิน
现款 / 现金 xiànkuǎn / xiànjīn เงินสด
汇款 huìkuǎn โอนเงิน

No comments:

Post a Comment