6/04/2009

บันทึกประจำวัน

ต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนกระทั่งเข้านอนกันเลย
 1. 叫醒(jiàoxǐng) ปลุก
 2. 醒(xǐng) ตื่นนอน
 3. 但是(dànshì) แต่,แต่ว่า
 4. 还(hái) ยัง,ยังคง
 5. 不想(bùxiǎng) ไม่อยาก
 6. 就(jiù) ก็
 7. 才(cái) ถึงจะ
 8. 起床(qǐchuáng) ลุกจากเตียง
 9. 睡懒觉(shuìlǎnjiào) นอนตื่นสาย
 10. 只(zhī) แค่,เพียง
 11. 刷牙(shuāyá) แปรงฟัน
 12. 洗澡(xǐzǎo) อาบน้ำ
 13. 吃饭(chīfàn) กินข้าว
 14. 上课(shàngkè) เข้าเรียน,เริ่มเรียน
 15. 下课(xiàkè) เลิกเรียน
 16. 以后(yǐhòu) หลังจาก,ตอนหลัง
 17. 以前(yǐqián) ก่อน,เมื่อก่อน
 18. 马上(mǎshàng) ทันที
 19. 回家(huíjiā) กลับบ้าน
 20. 家里人(jiālǐrén) คนในครอบครัว,สมาชิกในครอบครัว
 21. 一起(yìqǐ) ด้วยกัน
 22. 做(zuò) ทำ
 23. 完(wán) เสร็จ
 24. 作业(zuòyè) การบ้าน
 25. 看电视(kàndiànshì) ดูโทรทัศน์
 26. 听音乐(tīngyīnyuè) ฟังเพลง
 27. 或者(huòzhě) หรือไม่
 28. 睡觉(shuìjiào) เข้านอน,นอนหลับ

ตัวอย่างบทความ ภาษาจีนกลาง สั้นๆ

今天早上6点,妈妈叫醒我但是我还不想起床,所以就睡懒觉。只有10分钟刷牙和洗澡。没有吃早饭就去上课。我每天早上8点上课到下午4点才下课。下课以后我马上回家跟家里人一起吃晚饭,然后做作业,做完了作业就看电视或者听音乐到晚上11点才睡觉。

No comments:

Post a Comment