6/10/2009

เคยมั้ย...ในภาษาจีน

หลังจากห่างหายจากไวยากรณ์ ภาษาจีน มานาน ก็มาเรียนกันสักหน่อย ก็ตามชื่อเรื่องเลยค่ะ เคยมั้ย จะพูดเป็น ภาษาจีน ได้อย่างไร

过(guò) แปลว่า ข้าม หรือ ผ่าน แต่ก็มีอีกความหมายหนึ่งคือ เคย

过 จะมีความหมายว่า เคย โดยนำไปวางไว้หลังคำกริยา v.+ 过........吗?เช่น

  • 去过(qùguò) เคยไป
  • 你去过中国吗?(nǐqùguòzhōngguóma) คุณเคยไปประเทศจีนมั้ย
  • 来过(láiguò) เคยมา
  • 你来过泰国吗?(nǐláiguòtàiguóma) คุณเคยมาประเทศไทยมั้ย
  • 吃过(chīguò) เคยกิน
  • 你吃过泰国菜吗?(nǐchīguòtàiguócàima) คุณเคยกินอาหารไทยมั้ย
  • 看过(kànguò) เคยดู
  • 你看过这部电影吗?(nǐkànguòzhèbùdiànyǐngma) คุณเคยดูหนังเรื่องนี้มั้ย
  • 听过(tīngguò) เคยฟัง
  • 你听过这首歌吗?(nǐtīngguòzhèshǒugēma) คุณเคยฟังเพลงนี้มั้ย

อย่าสับสนระหว่างคำว่า 去过(qùguò) เคยไป กับ 过去(guòqù)ผ่านไป,ข้ามไป และคำว่า 来过(láiguò) เคยมา กับ 过来(guòlái) ผ่านมา,ข้ามมา นะค่ะ


1 comment: