11/11/2008

คำทักทายใน ภาษาจีนกลาง

ชั่วโมงแรก สำหรับการเริ่มเรียน ภาษาจีนกลาง เรามารู้จักคำทักทายแบบจีนๆกันก่อน 你好!(nǐhǎo) หนีห่าว แปลเป็นไทยได้ว่า สวัสดี แต่ตอนที่อยู่เมืองจีนนั้นได้ถามเพื่อนคนจีนจึงรู้ว่าจริงๆ แล้วคนจีนจะไม่ทักทายกันแบบนี้

ส่วนใหญ่เค้าจะทักทายกันตามสถานการณ์กันมากกว่า เช่น จะถามว่า กินข้าวแล้วหรือยัง 吃饭了吗?吃(chī)饭(fàn)了(le)吗(ma) เมื่อเวลานั้นเป็นเวลาที่ใกล้กับเวลาอาหาร หรือเจอกันเมื่ออยู่ตามท้องถนน หรือเดินอยู่ ก็จะถามว่า คุณจะไปไหน 你要去哪儿?你(nǐ)要(yào)去(qù)哪儿(nǎr) ซึ่งเพื่อนคนจีนยังบอกอีกว่านี่เป็นเพียงการทักทายเท่านั้น เราไม่ต้องตอบจริงๆ ก็ได้

ต่อไปจะเป็นการถามถึงสารทุกข์สุขดิบ คือ 你好吗?你(nǐ)好(hǎo)吗(ma)=สบายดีมั้ย คำตอบอาจจะมีหลายแบบเช่นเดียวกับคนไทยเรานั่นเอง เช่น 我很好。我(wǒ)很(hěn)好(hǎo)=ฉันสบายดี หรืออาจตอบ 马马虎虎。马(mǎ)马(mǎ)虎(hū)虎(hū)=ก็งั้นๆแหละ เมื่อเค้าถามเราแล้วโดยมารยาทเราก็ควรถามกลับว่า 你呢? 你(nǐ)呢(ne)=แล้วคุณล่ะ เค้าจะตอบกลับว่า 我也很好。我(wǒ)也(yě)很(hěn)好(hǎo)=ฉันก็สบายดีเหมือนกัน

คงไม่ยากไปนะคะ เรามาเรียนกันต่อเลยดีกว่า กับคำว่า ขอบคุณ 谢谢!(xièxiè), ไม่ต้องเกรงใจ 不客气!(búkèqi), ขอโทษ 对不起!(duìbuqǐ),ไม่เป็นไร 没关系(méiguānxi) และคำว่า ลาก่อน,แล้วพบกันใหม่ 再见!(zàijiàn)

จริงๆ แล้วภาษาไทยกับภาษาจีนกลาง นั้นมีความใกล้เคียงกันมาก เช่น 你好(nǐhǎo)=สวัสดี แต่พอเติม 吗(ma) เข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม 吗=ไหม พอรวมเข้ากับ 你好 จะได้ประโยคว่า 你好吗?(nǐhǎoma)= สบายดีไหม 吃(chī)=กิน , 饭(fàn)=ข้าว , 了(le)=แล้ว ,吗(ma)=หรือยัง/ไหม พอรวมเข้าเป็นประโยค 吃饭了吗?กินข้าวแล้วหรือยังจะเห็นได้ว่าในประโยคนี้จะเรียงเหมือนกับประโยคในภาษาไทย

หรืออีกประโยค 你(nǐ)=คุณ , 要(yào)=จะ , 去(qù)=ไป, 哪儿(nǎr)=ไหน (สถานที่) จะได้ 你要去哪儿?=คุณจะไปไหน

ส่วนในเรื่องของไวยากรณ์ฟังแล้วอาจเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่ก็ควรรู้ไว้ ในบทนี้จะเป็นไวยากรณ์ ภาษาจีน แบบง่ายๆ จำไว้ซักนิดคงไม่เสียหายอะไร

1.吗(ma) ใช้เติมด้านหลังของประโยคบอกเล่า เพื่อเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม
2.很(hěn) ถ้าคำเดียวโดดๆ แปลว่า มาก แต่สำหรับไวยากรณ์แล้วจะนำไปไว้หน้าคำคุณศัพท์ เพื่อทำให้ประโยคมีความสมบูรณ์
3.也(yě) แปลว่า ก็...เหมือนกัน จะวางไว้ด้านหลังประธาน แต่ต้องวางไว้หน้าคำกริยา หรือคำคุณศัพท์

บทสนทนา ภาษาจีนกลาง(ถามอย่างนี้จะตอบยังไง)
A : 你好! (nǐhǎo)
B : 你好! (nǐhǎo)

A : 你好吗? (nǐhǎoma)
B : 我很好(wǒhěnhǎo),你呢? (nǐne)
A : 我也很好。(wǒyěhěnhǎo)

A : 谢谢! (xièxiè)
B : 不客气! (búkèqì)

A : 对不起! (duìbuqǐ)
B : 没关系! (méiguānxi)

A : 再见! (zàijiàn)
B : 再见! (zàijiàn)

คำทิ้งท้าย กำลังใจสำหรับคนเรียน ภาษาจีนกลาง
ทุกเรื่องเริ่มแรกล้วนยากเสมอ หรือ ในสำนวน ภาษาจีนกลาง พูดว่า 万事开头难 万(wàn)事(shì)开(kāi)头(tóu)难(nán) ดังนั้นการเริ่มต้นอะไรซักอย่าง บางครั้งอาจทำให้เราท้อจนไม่อยากจะทำต่อไป แต่ขอให้เรามุ่งมั่นและลองทำต่อไปจนชอบ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น การเรียน ภาษาจีนกลาง ก็เช่นกัน ต้องเรียนจนเราชอบถึงจะได้ผล ความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ทำให้ทักษะแต่ละด้าน (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)ไม่เท่ากัน อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใคร เพราะจะทำให้เราหมดกำลังใจและเลิกเรียนไป จงก้าวไปอย่างช้าๆ ตามเส้นทางที่เราถนัดจะดีกว่า

No comments:

Post a Comment