11/19/2008

รู้จักคนรอบตัว

เห็นศัพท์ ภาษาจีนกลาง อย่างนี้แล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อไปเลย อดทนเค้าไว้เพื่อชัยชนะในวันหน้า

爸爸(bàba) = พ่อ
妈妈(māmā) = แม่

哥哥(gēgē) = พี่ชาย
姐姐(jiějiě) = พี่สาว

弟弟(dìdì) = น้องชาย
妹妹(mèimèi) = น้องสาว
爱人(àirén) = สามี/ภรรยา
他(tā) = เขา (ผู้ชาย)
她(tā) = เธอ , หล่อน
他们(tāmen) = พวกเขา , พวกท่าน
呢(ne) = ล่ะ
都(dōu) = ทั้งหมด , ทั้งสิ้น , ล้วน
忙(máng) = ยุ่ง , งานยุ่ง
累(lèi) = เหนื่อย


หลังจากเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาจีนกลาง กันไปแล้ว ต่อไปก็มาดูบทสนทนากันบ้าง


บทสนทนา ภาษาจีนกลาง
A : 你好吗(nǐhǎoma)? A : คุณสบายดีไหม
B : 我很好(wǒhěnhǎo)。你呢(nǐne)? B : ฉันสบายดี คุณล่ะ
A : 我也很好(wǒyěhěnhǎo)。 A : ฉันก็สบายดีเหมือนกัน
B : 你爸爸(nǐbàba)、妈妈都好吗?(māmādōuhǎoma) B : พ่อแม่ของคุณทั้งหมดสบายดีไหม
A : 他们也都很好(tāmenyědōuhěnhǎo)。 A : พวกท่านก็สบายดีเหมือนกัน

A : 你忙吗(nǐmángma)? A : คุณยุ่งไหม
B : 我很忙(wǒhěnmáng)。/我不忙(wǒbúmáng)。 B : ฉันยุ่งมาก / ฉันไม่ยุ่ง

A : 你累吗(nǐlèima)? A : คุณเหนื่อยไหม
B : 我很累(wǒhěnlèi)。/我不累(wǒbúlèi)。 B : ฉันเหนื่อยมาก / ฉันไม่เหนื่อย


วิธีการใช้ 也(yě) กับ 都(dōu)
ใช้ได้เฉพาะข้างหลังบทประธาน และข้างหน้าของคำกริยา หรือคำคุณศัพท์
เมื่อใช้ 也 กับ 都 ขยายคำกริยา หรือคำคุณศัพท์คำเดียวกัน ต้องวาง 也 ไว้ข้างหน้า 都


No comments:

Post a Comment