11/21/2008

วัน-เดือน-ปี

การนับวันเดือนปีของจีนนั้นง่ายกว่าของไทย เพราะจำแค่ตัวเลขแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ

星期一(xīngqīyī) = วันจันทร์
星期二(xīngqīèr) = วันอังคาร

星期三(xīngqīsān) = วันพุธ
星期四(xīngqīsì) = วันพฤหัสบดี
星期五(xīngqīwǔ) = วันศุกร์
星期六(xīngqīliù) = วันเสาร์
星期天(xīngqītiān) / 星期日(xīngqīrì) = วันอาทิตย์
号(hào) = วันที่ , หมายเลข
ส่วนการนับวันที่ก็เริ่มจาก 一号(yīhào) = วันที่หนึ่ง ไล่ไปจนถึง 三十一号(sānshíyīhào) = วันที่สามสิบเอ็ด
日(rì) = วันที่ (ภาษาเขียน)
月(yuè) = เดือน
年(nián) = ปี
一月(yīyuè) = เดือนมกราคม
二月(èryuè) = เดือนกุมภาพันธ์
三月(sānyuè) = เดือนมีนาคม
四月(sìyuè) = เดือนเมษายน
五月(wǔyuè) = เดือนพฤษภาคม
六月(liùyuè) = เดือนมิถุนายน
七月(qīyuè) = เดือนกรกฎาคม
八月(bāyuè) = เดือนสิงหาคม
九月(jiǔyuè) = เดือนกันยายน
十月(shíyuè) = เดือนตุลาคม
十一月(shíyīyuè) = เดือนพฤศจิกายน
十二月(shíèryuè) = เดือนธันวาคม
一九九八年(yījiǔjiǔbānián) = ปี 1998
二零零八年(èrlínglíngbānián) = ปี 2008 การอ่านปีของจีนนั้นต้องอ่านตัวเลขทีละตัว

No comments:

Post a Comment