11/21/2008

แนะนำตัว

มัวแต่เมาส์เพลินจนลืมแนะนำตัวไปเลย แล้วอย่างนี้ใครจะไปรู้จักล่ะ...จริงมั้ย

叫(jiào) = เรียก
称呼(chēnghu) = เรียก
名字(míngzì) = ชื่อ
姓(xìng) = แซ่ , สกุล

免(miǎn) = ไม่มี
贵(guì) = ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแพง แต่เป็นคำที่แสดงความให้เกียรติ
来(lái) = มา
介绍(jièshào) = แนะนำ
哪儿(nǎr) = ไหน
国(guó) = ประเทศ
人(rén) = คน
泰国(tàiguó) = ประเทศไทย
中国(zhōngguó) = ประเทศจีน
日本(rìběn) = ประเทศญี่ปุ่น
韩国(hánguó) = ประเทศเกาหลีใต้
法国(fǎguó) = ประเทศฝรั่งเศส
英国(yīngguó) = ประเทศอังกฤษ
美国(měiguó) = ประเทศสหรัฐอเมริกา
德国(déguó) = ประเทศเยอรมนี
我来介绍一下(wǒ lái jièshào yíxià) ฉันมาแนะนำสักหน่อย / ฉันขอแนะนำสักหน่อย

• A : 你叫什么名字?(nǐjiàoshénmemíngzì) = คุณชื่ออะไร
B : 我叫小丽。(wǒjiàoxiǎolì) = ฉันชื่อเซี่ยวลี่
A : 你姓什么?(nǐxìngshénme) / 你贵姓?(nǐguìxìng)= คุณแซ่อะไร
B : 我姓林。(wǒxìnglín) = ฉันแซ่หลิน

ในที่นี่อาจจะไม่ได้แปลตรงตัว เพราะหากแปลทุกตัวตามคำศัพท์เลย ฟังดูคงแปลกๆ สำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนกลาง มาคงจะคุ้นๆ กับประโยคเหล่านี้ดี แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีประโยคในรูปแบบอื่นที่สุภาพกว่านี้ คือ

• A : 你什么称呼?(nǐshénmechēnghu)
B : 我叫小丽。(wǒjiàoxiǎolì)
A : 你贵姓?(nǐguìxìng)
B : 我免贵姓林。(wǒmiǎnguìxìnglín)

No comments:

Post a Comment